จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
4
เมื่อวาน
56
เดือนนี้
2,713
เดือนก่อน
3,364
ปีนี้
13,944
ปีก่อน
0

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   ซื้อกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243