จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
60
เมื่อวาน
105
เดือนนี้
980
เดือนก่อน
2,230
ปีนี้
3,548
ปีก่อน
0

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   >   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๑๕๙๑ พบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟ LED ๒๐ วัตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243