ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

464 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : 032-780243 โทรสาร : 032-780243

E-mail : admin@thongchai.go.th, saraban@thongchai.go.thพิกัด GPS : 13.131206, 99.933074