ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 173
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนคาน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนคาน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนคาน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤษภาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดบรรจุ ๒,๐๐๐ ลิตร) จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 เมษายน 2565
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านฉลองขวัญ หมู่ที่ ๙27 เมษายน 2565
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนคาน หมู่ที่ ๘27 เมษายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยปลากัด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2564