ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 8 results.
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563