กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

12 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายณรรฐพล ภัยลี้ นายก อบต.ธงชัย มอบหมายให้ คณะครูนำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลธงชัย (วัดบุญทวี) ร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ถวายเทียนประจำพรรษาและพุ่มจตุปัจจัย เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีของไทย และเป็นการฝึกให้เด็กๆ ได้ซึมซับ เรียนรู้ เข้าใจ ในเรื่องของพุทธศาสนา ณ วัดบุญทวี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!