ประชุมประชาพิจารณ์โครงการสะพานทางข้ามรถไฟรางคู่จังหวัดเพชรบุรี

28 กุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชุมประชาพิจารณ์โครงการสะพานทางข้ามรถไฟรางคู่จังหวัดเพชรบุรี ที่จะทำการสร้างในพื้นที่ตำบลธงชัย จำนวน 2 จุด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!