ลงพื้นที่ทำประชาคม รับฟังความคิดเห็น แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่4

26 เมษายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 วันที่ 26 เมษายน 2565 นายณรรฐพล ภัยลี้ นายก อบต.ธงชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ธงชัย ลงพื้นที่ทำประชาคม รับฟังความคิดเห็น แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่4 ที่ได้รับผลกระทบจากกรมทางหลวงชนบททำการก่อสร้างถนน ขยายไหล่ทาง ทำให้ไม่มีช่องทางน้ำไหล อบต.ธงชัย จึงประสานกรมทางหลวงชนบ กรมชลประทาน โดยขอให้ช่วยทำการวางท่อขนาด เพื่อให้มีการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงเวลาหน้าฝน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!