ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 278
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ธันวาคม 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ธันวาคม 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินผุสายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ธันวาคม 2565
จ้างออกแบบจ้างออกแบบและคำนวณโครงสร้าง (จำนวน ๖ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2565
จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รวม ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบเขาหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 พฤศจิกายน 2565
จ้างออกแบบจ้างออกแบบและคำนวณโครงสร้าง (จำนวน ๖ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยข้างอู่อ๋อย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2565
ซื้อสายผ้าใบ ขนาด ๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2565