ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 193
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลธงชัย (วัดบุญทวี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแปลงหมู (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตรงข้ามคอนโดเรือนขวัญ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินผุลูกรังสายทางเข้าอู่อ๋อย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทางเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 2565
จ้างโครงการถนนหินคลุกเลียบทางรถไฟทางเข้าบ้านลุงฤกษ์ถึงบ้านป้าสม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2565
จ้างโครงการถนนหินคลุกเลียบทางรถไฟทางเข้าบ้านลุงฤกษ์ถึงบ้านป้าสม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบทางรถไฟทางเข้าบ้านลุงฤกษ์ถึงบ้านป้าสม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2565