ถ้ำเขาหลวงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์

10 มกราคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ถ้ำเขาหลวงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่านสามารถนำรถไปจอด ณ วัดบุญทวี (วัดถ้ำแกลบ) เที่ยวชมและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดบุญทวี (วัดถ้ำแกลบ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!