เดินรณณงค์เลือกตั้ง2564

23 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 อบต.ธงชัย นำโดยนายเสวก พลหลา ปลัดอบต.ธงชัย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานอบต.ธงชัย เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจและเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลธงชัยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!