ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

3 กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
ด้วยมีการปิดถนนทางข้ามรถไฟ เพื่อก่อสร้างทางรถไฟ และให้ใช้ทางเบี่ยง ขอให้ผู้ปกครองได้วางแผนในการเดินทางรับ-ส่งนักเรียน ล่วงหน้า และทางองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ขอแนะนำให้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยง สำหรับเดินทางขาออกจากโรงเรียน ในเส้นทางเขาหลวงแทน โดยตลอดเส้นทางจะมีป้ายบอกทางตลอดแนว
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!