ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

14 มกราคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายประหยัด แสงหิรัญ นายอบต.ธงชัย พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดซื้อหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนในตำบล ธงชัย ครัวเรือนละ 1 กล่องเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!