จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
18
เมื่อวาน
98
เดือนนี้
2,069
เดือนก่อน
2,161
ปีนี้
6,798
ปีก่อน
0

แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243