โครงการฝึกอบรมกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ในตำบลธงชัย

23 มิถุนายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นาย ณรรฐพล ภัยลี้ รองนายก อบต.ธงชัย เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ในตำบลธงชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งในการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เกี่ยวกับโรคลัมปีสกิน ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ว่ามีวิธีการดูแลรักษาและปฏิบัติอย่างไรเมื่อสัตว์เลี้ยงติดโรค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!