แจกวัคซีน และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว

22 มิถุนายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายประหยัด แสงหิรัญ นายกอบต.ธงชัย มอบหมายให้ นายชูชาติ ประทุม รองนายกอบต.ธงชัย นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.ธงชัย ลงพื้นที่แจกวัคซีน และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ที่นำมาฉีดวัคซีนที่จุดบริการ หมู่ที่ 1-9 ต.ธงชัย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!