ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่หน่วยงานราชการ

20 เมษายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประหยัด แสงหิรัญ นายก อบต.ธงชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่หน่วยงานราชการภายในตำบลธงชัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!