ปิดแหล่งท่องเที่ยว "ถ้ำเขาหลวง"

19 เมษายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ปิดแหล่งท่องเที่ยว "ถ้ำเขาหลวง" เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 20-30 เมษายน 2564

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!