สำรองเงินให้เป็นทุนสนับสนุนจำนวน 24,000 บาท ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรถเล้ง

14 มกราคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายประหยัด แสงหิรัญ นายกอบต.ธงชัย ได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบการ รถเล้ง นำเที่ยวถ้ำเขาหลวง ที่ได้หยุดให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ผู้ประกอบการรถเล้งขาดรายได้ ไม่มีเงินใช้จ่าย จึงได้สำรองเงินให้เป็นทุนสนับสนุนจำนวน 24,000 บาท ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรถเล้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!