ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการให้เข้ารับบริการได้ทางด้านข้างที่ทำการอบต.ธงชัย

11 มกราคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เรียน ผู้ที่มาติดต่อราชการทุกท่าน
ขณะนี้จังหวัดเพชรบุรี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) จึงขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการให้เข้ารับบริการได้ทางด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเพียงด้านเดียว โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับบริการท่าน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!