นายกอบต.ธงชัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูความคืบหน้า การซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ของนางบุญมา เรืองงาม หมู่ที่ 1

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 วันหยุดราชการ แต่พวกเราไม่หยุด เมื่อชาวบ้านลำบากและเดือดร้อน นายประหยัด แสงหิรัญ นายก อบต.ธงชัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูความคืบหน้า การซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ของนางบุญมา เรืองงาม หมู่ที่ 1 ที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.63 เป็นต้นมา โดยกำชับทีมงานของ อบต.ธงชัย ให้รีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก่อนที่ฝนจะตกมาในไม่ช้านี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243