อบต.ธงชัยส่งมอบบ้าน ให้กับนางบุญมา เรืองงาม หมู่ที่ 1

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

นายประหยัด แสงหิรัญ นายกอบต.ธงชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อบต.ธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต.ธงชัย ได้ทำการส่งมอบบ้าน ให้กับนางบุญมา เรืองงาม หมู่ที่ 1 ตำบล ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ตามวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ขอขอบคุณอาจารย์บุญธรรม กลิ่นเล็ก และนักเรียนสาขาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้านให้กับนางบุญมา เรืองงาม ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243