จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
54
เมื่อวาน
71
เดือนนี้
2,657
เดือนก่อน
3,364
ปีนี้
13,888
ปีก่อน
0

ขอเลื่อน กำหนดการโครงการประชุมประชาคมและโครงการอบต.สัญจร ประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อไม่ให้เป็นการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย จึงขอแจ้งเลื่อนโครงการฯในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวออกไปก่อนจะกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243