จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
43
เมื่อวาน
82
เดือนนี้
605
เดือนก่อน
338
ปีนี้
943
ปีก่อน
0

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 มกราคม 2563 นายประหยัด แสงหิรัญ นายก อบต.ธงชัย ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชูชาติ ประทุม นายณรรฐพล ภัยลี้ รองนายก อบต.ธงชัย วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี คณะที่ปรึกษาฯ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. รพสต.ธงชัย ห้างร้านต่างๆ และประชาชนตำบลธงชัย ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 ของอบต.ธงชัยโดยอบต.ธงชัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่าเขาเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวันนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น รับรู้ถึงความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่และจะทำให้เด็ก รู้สึกตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมในโอกาสต่อไป ดังคำขวัญวันเด็กที่นายประยุทธ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ไว้ว่า เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" ณ ลานกิจกรรมวัดบุญทวี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243