โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่2/2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น. นายประหยัด แสงหิรัญ นายกอบต.ธงชัย พร้อมด้วย นายณรรฐพล ภัยลี้ รองนายกอบต.ธงชัย นายชูชาติ ประทุม รองนายกอบต.ธงชัย ร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ครั้งที่ 2/2562 โดยสำนักงานปลัดอบต.ธงชัย ได้จัดทำโครงการเพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243