กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น. นายประหยัด แสงหิรัญ นายกอบต.ธงชัย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว “หลักสูตรประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมถ้ำเขาหลวง” ประจำปี 2562 การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมถ้ำเขาหลวงและสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้ขอขอบคุณรศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และ ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่งนตำบลธงชัยและถ้ำเขาหลวง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243