โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายประหยัด แสงหิรัญ นายกอบต.ธงชัย เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายชูชาติ ประทุม รองนายกอบต.ธงชัย นายณรรฐพล ภัยลี้ รองนายกอบต.ธงชัย คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้สูงอายุต.ธงชัย ซึ่งในกิจกรรมเป็นการสนองพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมจัดทำแปลงสาธิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลธงชัย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243