ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดดังนี้

            v

             v

              v

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243