กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย นำโดยนายประหยัด แสงหิรัญ นายกอบต.ธงชัย จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ ก่อสร้างสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นรวงผึ้ง ร่วมด้วย อำเภอเมืองเพชรบุรี ,ส.อบต.ธงชัย,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลธงชัย,คณะที่ปรึกษา,ผู้นำชุมชน,พนักงาน เจ้าหน้าที่อบต.ธงชัย ,หน่วยงานราชการ และประชาชนจิตอาสา ณ บริเวณหน้าสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243