เปิดงานประเพณีไทยทรงดำ (ปิดข่วง) ณ บ้านทุ่งเฟื้อ ม.4

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 19:30 น. นายประหยัด แสงหิรัญ นายก อบต.ธงชัย พร้อมด้วย นายชูชาติ ประทุม และนายณรรฐพล ภัยลี้ รองนายกฯ นายพิทักษ์ บัวสุ่น ปลัดอบต.ธงชัย นางสาวพุทธิดา พูลศักดิ์ รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานของ อบต.ธงชัย ร่วมเปิดงานประเพณีไทยทรงดำ (ปิดข่วง) ณ บ้านทุ่งเฟื้อ ม.4 ต.ธงชัย โดยนายยุทธพล อังกินันท์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243