กิจกรรมพาผู้สูงอายุทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและไหว้พระ จ.อยุธยา

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายประหยัด แสงหิรัญ นายกอบต.ธงชัย ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.2562 พร้อมด้วย นายชูชาติ ประทุม รองนายกอยต.ธงชัย นายณรรฐพล ภัยลี้ รองนายกอบต.ธงชัย และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ โดยจัดกิจกรรมพาผู้สูงอายุทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและไหว้พระ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243