อบต.ธงชัยจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายประหยัด แสงหิรัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้นำชุมชน ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2562 ณ ศูนย์อปพร.ตำบลธงชัย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243