อบต.ธงชัยจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น (จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ")

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายประหยัด แสงหิรัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น (จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”) โดยได้ร่วมกันโยน EM BALL บำบัดน้ำเสียลงในแหล่งน้ำ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงดินและป้องกันตลิ่ง และร่วมกันกำจัดผักตบชวาออกจากคูคลอง เพื่อคืนความสวยงามให้กับแหล่งน้ำ โดยมีกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมทำกิจกรรม ณ บริเวณคลองเหมืองกลาง ม.2 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243