อบต.ธงชัย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภัคดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561โดยมีนายประหยัด แสงหิรัญ นายกอบต.ธงชัยเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และประชาชนทุกหมู่เหล่า ณ ลานพิธีองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243