อบต.ธงชัย จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

นายประหยัด แสงหิรัญ นายก อบต.ธงชัย ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชูชาติ ประทุม นายณรรฐพล ภัยลี้ รองนายก อบต.ธงชัย วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี กศน.ตำบลธงชัย ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. รพสต.ธงชัย ห้างร้านต่างๆ และประชาชนตำบลธงชัย ร่วมกันเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย โดย อบต.ธงชัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็ก เยาวชน ที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและช่วยกันนำความรู้ความสามารถมาช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรื่องในภายภาคหน้าตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”  ณ ลานกิจกรรมวัดบุญทวี (13 ม.ค. 61)  

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243