อบต.ธงชัย จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

นายประหยัด แสงหิรัญ นายก อบต.ธงชัย จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วสตำบลธงชัย โดยการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลธงชัย ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลธงชัย ชมรม อสม.ตำบลธงชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย สายตรวจตำรวจตำบลธงชัย  และ สมาชิก อปพร. เพื่อดำเนินการป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และให้คำแนะนำเส้นทาง อำนวยความสะดวกการจราจรแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาหลวง ให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243