ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
464 หมู่ 8, อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี, 76000
โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243พิกัด GPS : 13.131206, 99.933074

464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243