ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลธงชัย(วัดถ้ำแกลบ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลธงชัย(วัดถ้ำแกลบ)

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

โทร 032-780242-3


 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243