กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คนงานประจำรถขยะ

พลอย นาระสิน


สนธยา มั่งคั่ง


เสนาะ เอมโอษฐ


พุด กระชังแก้ว


สุรัตน์ แท่นนิล


กิตติ ยิ่งวัชรกร