จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
18
เมื่อวาน
98
เดือนนี้
2,069
เดือนก่อน
2,161
ปีนี้
6,798
ปีก่อน
0

E-service

ติดต่อสอบถาม


หมายเหตุ

1. การขอรับบริการผู้ขอรับบริการจะได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ภายใน 3 วันทำการ โดยผู้ขอรับบริการต้องมาแสดงตัวในวันที่ขอรับข้อมูลหรือบริการ และจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

2.กรณีการยืมพัสดุผู้ยืมสามารถยืมได้ครั้งละ 5 วัน

3. กรณีมีเหตุขัดข้อง หรือสงสัย สามารถติดต่อได้ ที่ 032-780242 E-mail : admin@thongchai.go.th
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243